Kolstad Tannlegesenter
Saupstad senter, 2 etg.
7078 Saupstad.
TLF:72 58 18 00
E-post:post@kolstad-tannlegesenter.no


HYGIENE

Gode hygienerutiner er en selvfølge ved en moderne tannklinikk og en sikkerhet for våre pasienter.

Alt utstyr som benyttes under behandling er enten engangs eller så rengjøres og autoklaveres utstyret mellom hver pasient.
Det gjøres regelmessige steriliseringskontroller av vår autoklav hos TELELAB.

God håndhygiene samt hansker og munnbind ved behandling er en selvfølge!!